вівторок, 18 лютого 2014 р.

СЕМЕНТОВСЬКИЙ МИКОЛА МАКСИМОВИЧ - історик, етнограф, письменникСементовський Микола Максимович (18. 02. 1819 – 24. 10. 1879) – історик, етнограф та письменник. Член-кореспондент Імператорського археологічного та нумізматичного товариства. Брат Олександра Сементовського та Костянтина Сементовського. Народився в с. Семеногірка Золотоніського повіту Полтавської губернії (нині у складі с. Іркліїв Чорнобаївського району Черкаської області). Походив із родини  дрібного поміщика. Закінчив Ніжинський ліцей князя Безбородька (1840 рік). Від 1840 року служив у канцелярії полтавського, чернігівського та харківського військового генерал-губернатора, 1843-1849 роках - у канцелярії військового міністерства Російської імперії, а протягом 1852-1875 років - у канцелярії київського губернатора. Автор праць про пам’ятки й історичні місця Києва, запорізькі та донські старожитності, розвідок про харківський театр, а також низки літературних творів, зокрема присвячених В. Л. Кочубею, І. С. Мазепі та ін. Від 1866 року видав «Киевский хозяйственный календарь» (пізніше - «Киевский всенародный календарь»). Підтримував дружні стосунки з М. Костомаровим та іншими українськими діячами.
Твори: Старина малорусская, запорожская и донская. СПб., 1846  год; Потемкин, как казак войска Запорожского, ч. 1-2. СПб., 1851 год; 
Запорожская рукопись, указывающая, в каких именно местах и какие сокрыты клады гайдамаками и местными жителями. К., 1857 год; 
Галерея киевских достопримечательных видов и древностей, тетрадь 1-6. К., 1859 год; 
Пустынь Феофания. «Киевский телеграф», 1864 год, № 92; 
Церковь Десятинная Рождества Пресвятой Богородицы. К., 1867 год; 
Что действительно осталось от церкви Спаса на Берестове, созданной св. вел. князем Владимиром. «Киевский телеграф», 1868 год, № 1-4, 12, 15; Киев и его святыни, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников. К., 1900 год.

Ясь, О. В.  Сементовський Микола Максимович / О. В. Ясь  //  Енциклопедія історії України. Т. 9.  Прил-С. – К. : Наук. думка, 2012. –
С. 524.


 У відділі ви зможете ознайомитися з такими 
 творами Сементовського Миколи  Максимовича :

Сементовский, Н. Киев, его святыня, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников / Н. Сементовский. - К. : Типография Сементовского, 1864. - 242 с. : ил. 
Сементовский, Н. М. Киев, его святыня, древности, достопамятности и сведения необходимые для его почитателей и путешественников. - К. ;
СПб : Изд. книгопродавца Н. Я. Оглоблина, 1881. - 264 с. : ил. + 1 л. карты.

Сементовский, Н. Киев, его святыни, древности, достопамятности и сведения, необходимые для его почитателей и путешественников / Н.Сементовский. - К. ; СПб : Н. Я. Оглоблин, 1900. - 299, /7/ с. : ил.


Про Сементовського Миколу  Максимовича можна прочитати :

Малаков, Д. Історик Києва Микола Сементовський / Дмитро Малаков // Київська старовина. – 2002. – № 5. – С. 149-155.

Немає коментарів:

Дописати коментар