четвер, 29 вересня 2016 р.

ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ – історик та громадсько-політичний діячНародився 29 листопада  1866 року в м. Холм (тепер Хелм, Польща), де його батько викладав російську словесність в місцевій греко-католицькій гімназії. В роду Грушевських, що походить з с. Худоліївки на Чигиринщині, переважали особи духовного звання. Зокрема, його дід був священиком в с. Лісники під Києвом, де переважно і проходило дитинство майбутнього історика. Мати Грушевського також походила з родини священиків. У 1870 році батько Грушевського з сім’єю переїхав на Кавказ, де працював інспектором, а потім директором народних шкіл у Ставрополі, Владикавказі та Тифлісі (Тбілісі). Грушевський з батьками періодично приїздив в Україну, і її природа, культура, побут справляли на нього велике враження. В 1880 році його зараховано до 3 класу тифлісської гімназії, під час  навчання в якій він вивчав українську історію і літературу, стежив за публікаціями в «Киевской старине».  До часу перебування в Грузії відносяться його перші літературні проби українською мовою, серед яких оповідання «Бех-аль-Джугур», надруковане 1885 року у львівській газеті «Діло». В 1886 році Михайло Грушевський закінчив гімназію і поступив на історико-філологічний факультет Київського університету. Тут він зближується з В. Б. Антоновичем, стає його улюбленим учнем, через нього входить до київської «Громади» і залучається до українського громадсько-культурного руху.
У 1891 році як кандидатську дисертацію Грушевський захищає працю  «Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца ХІV ст.» і залишається при університеті для підготовки до професури.
Після захисту в Києві магістерської дисертації «барське староство. Історичні нариси» (1894 рік). Грушевський переїздить до Львова, де займає кафедру всесвітньої історії.
З початком Революції 1905-1907 роках Грушевський повертається до Києва і 1906 році виступає одним із засновників газети «Рада», а у 1907 році  за його редакцією виходить журнал «Україна» (реорганізована «Киевская старниа»).
З початком Першої світової війни Михайла Грушевського як громадського діяча з широкими зв’язками у ворожій до Росії Австро-Угорщині було заарештовано і після двомісячного ув’язнення в Лук’янівській тюрмі заслано до Симбірська, звідки переведено спочатку в Казань, а потім до Москви, де він продовжував наукову роботу і співпрацював з «Украинской жизнью» та тижневиком «Промінь». Лютнева революція 1917 року уможливила його повернення до Києва 26 березня, коли Українську Центральну Раду вже було створено, а його заочно обрано її головою.
Грушевський розгортає бурхливу діяльність, пише числення статті та звернення, готує грандіозну національну маніфестацію, яка відбулась на Софійській площі 1 квітня 1917 року. Її кульмінацією був його палкий виступ на ній. З цього моменту впродовж року Михайло Грушевський  стає центральною постаттю політичного життя України – як голова і провідний ідеолог Центральної Ради. Визнанням високого загальноросійського авторитету Михайла Грушевського було проведення у вересні 1917 року в Києві під його головуванням З’їзду представників народів колишньої Російської імперії.
З падінням Гетьманату та зайняттям Києва силами Директорії в грудні 1918 року Грушевський сподівався знов вийти на авансцену українського політичного життя і відновити Центральну Раду, але підтримки не знайшов. З огляду на новий наступ більшовиків Михайло Сергійович з сім’єю, разом з проводом Директорії, залишив Київ, а наприкінці березня 1919 року, коли становище військ С. В. Петлюри стало безнадійним виїхав за кордон.
Після обрання 31 грудня 1923 року академіком ВАУН Грушевський у березні 1924 року повертається до Києва. Він очолює створену під нього кафедру історії українського народу в історичній секції Історико-філологічного відділення ВАУН. Але основна його увага зосереджена на праці «Історія України-Руси» (дві частини 9 тому якої виходять в Києві в 1928  та 1931 роках) та п’ятитомній «Історії української літератури», що вийшла в Києві в 1923-1927 роках.
У  березні 1931 року Грушевський був заарештований. Невдовзі його було звільнено, але численних друзів і учнів  репресовано, а створені ним наукові установи ліквідовано. Останні роки життя Грушевський  попри власне бажання провів у Москві під наглядом НКВС. Відправлений на лікування до Кисловодська після незначної хірургічної операції (видалення карбункула) він 25 листопада 1934 року раптово помер. Обставини його смерті нез’ясовано й досі. Тіло покійного було перевезено до Києва і поховано на Байковому цвинтарі.
З Києвом Грушевський був пов’язаний з дитинства і до останніх років життя. В різні часи мешкав за різними адресами, але переважно в будинку по вул. Панківській,9, який належав родині Грушевських з початку ХХ ст. Іменем Грушевського названо одну з центральних вулиць міста, що проходить від Європейської площі до Арсенальної. Біля будинку, де в 1917-1918 роках відбувалися засідання Центральної ради (вул. Володимирська, 57), йому встановлено пам’ятник. НАН України засновано премію ім. М. С. Грушевського.
Павленко, Ю. В. Грушевський Михайло Сергійович / Ю. В. Павленко // Кияни : біограф. словник. – К. : Фенікс, 2004. – С. 104-106 : портр.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
 

У Києві  споруджено пам'ятник Михайлові Грушевському.У двоповерховому будинку в Києві по вулиці Володимирській, 35 у 1927-1930 роках працював Михайло Грушевський, про що свідчить барельєф, встановлений на фасаді. Зараз у цьому будинку міститься громадська приймальня Служби безпеки України.


У 2015 році в центрі Києва на фасаді будинку за адресою вул. Січових Стрільців, 75 намалювали стінопис з найбільшим у світі портретом Михайла Грушевського. Площа стінопису склала 160 м².


На вулиці Грушевського в Києві розташовані будівлі Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

 
Безпосередньо у відділі зможете ознайомитися з літературою  Грушевський М. С. як автор та про нього:
Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 10, кн. 1. Серія "Історичні студії та розвідки" (1924-1930) / М.С. Грушевський ; [упоряд., авт. передм., комент. О. Юркова]. – Л. : Світ, 2015. - 576 с. : портр. 
Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 46, кн. 1. Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890-1914) ; Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви" / М.С. Грушевський ; [упоряд., авт. передм., комент. В. Тельвак ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського]. – Л. : Світ, 2015. - 602 с. : портр. 
Грушевський, М. С.Твори : у 50 т. Т. 46, кн. ІІ. Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915-1938) ; Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви" / М.С. Грушевський ; [упоряд., авт. передм., комент. В. Тельвак ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського]. – Л. : Світ, 2015. - 484 с.
Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 10, кн. 2. Серія "Історичні студії та розвідки" (1930-1934) ; Серія "Рецензії та огляди" (1924-1930) / Михайло Грушевський ; [упоряд., передм., комент. О. Юркової ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського ; Інститут історії України]. – Л. : Світ, 2015. - 539 с. : портр. 
Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 22. Нариси історії українського народу / Михайло Грушевський ; [упоряд. І. Гирич, В. Кавунник ; авт. передм. В. Кавунник ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського]. – Л. : Світ, 2015. - 524 с. : портр.
Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 13. Серія "Літературно-критичні та художні твори" (1887-1924) / Михайло Грушевський ; [упоряд., комент., мовна ред. текстів, пояснення слів Г. Бурлаки ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка]. – Л. : Світ, 2012. - 592 с. : портр.
Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 15. Серія "Рецензії та огляди" (1898-1904) / Михайло Грушевський ; [упоряд., авт. комент. В. Шульга, В. Тельвак ; мовна ред. текстів В. Шульги ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського]. – Л. : Світ, 2012. - 552 с. : портр.
 Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 16. Серія "Рецензії та огляди" (1905-1913) / Михайло Грушевський ; [упоряд., передм., комент. М. Капраль, А. Фелонюк ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського]. – Л. : Світ, 2012. - 250 с. : портр. 
Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 12. Серія "Літературно-критичні та художні твори" : Поезія (1882-1903) ; Проза, драматичні твори, переклади (1883-1886) / Михайло Грушевський ; [упоряд., передм., комент., мовна ред. текстів, пояснення слів Г. Бурлака ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського ; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка]. – Л. : Світ, 2011. - 520 с. : портр. 
Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 9. Серія "Літературні студії та розвідки (1917-1923) / Михайло Грушевський ; [Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського]. – Л. : Світ, 2009. - 567 с. : портр. 
Грушевський, М. С.Твори : у 50 т. Т. 11. Серія "Літературно-критичні та художні твори" : Літературно-критичні праці (1883-1931) ; "По світу" / Михайло Грушевський ; [гол. ред. П. Сохань ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського ; Інститут історії України]. – Л. : Світ, 2008. - 750 с. : іл., портр.
Грушевський, М. С.Твори : у 50 т. Т. 14. Серія "Рецензії та огляди" (1888-1897) / Михайло Грушевський ; гол. ред. П. Сохань. – Л. : Світ, 2008. - 392 с. : іл., портр. 
Грушевський, М. С. Твори : у 50 т. Т. 2. Серія "Суспільно-політичні твори (1907-1914)" / Михайло Грушевський ; голов. ред. П. Сохань ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського. – Л. : Світ, 2005. - 677 с. : портр. 
Грушевський, М. С. Твори : в 50 т. Т. 3. Серія "Суспільно-політичні твори (1907 - березень 1917)" / М.С. Грушевський ; голов. ред. П. Сохань ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Л. : Світ, 2005. - 775 с. : іл.
Грушевський, М. С. Твори : в 50 т. Т.7. Серія "Історичні студії та розвідки (1900 - 1906)" / М.С. Грушевський ; голов. ред. П. Сохань ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. – Л. : Світ, 2005. - 792 с. : іл.
Грушевський, М. С.Твори : У 50 т. Т. 6. Серія "Історичні студії та розвідки (1895-1900)" / Михайло Грушевський ; Національна академія наук України ; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського. – Л. : Світ, 2004. - 696 с. : портр. 
Грушевський, М. С. Твори : У 50 т. Т.5 Серія "Історичні студії та розвідки, 1888-1896" – Л. : Світ, 2003. - 592 с. : портр.
Грушевський, М. Твори Т. 1 1894-1907 У 50 т. – Л. : Світ, 2002. - 592 с. –
(Суспільно-політичні твори).

ПРО ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА СЕРГІЙОВИЧА
Винар, Л. Михайло Грушевський : історик і будівничий нації (статті і матеріяли) / Л. Винар. - Нью-Йорк : Фундація ім. О.Ольжича, 1995. - 304 с. : іл. 
Плохій, С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського / Сергій Плохій ; [пер. з англ. М. Климчука ; Український науковий інститут Гарвардського університету ; Інститут Критики]. – К. : Критика, 2011. - 600 с. : іл., мап. 
Пристайко, В. І. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. Трагічне десятиліття : 1924-1934 / Володимир Пристайко, Юрій Шаповал ; Національна академія наук України; Служба безпеки України ; Українське історичне товариство. – К. : Україна, 1996. - 336 с. : фотоіл. 
Проект «Україна», або Таємниця Михайла Грушевського // Яневський, Д. Проект «Україна» Грушевський. Скоропадський. Петлюра : таємна історія української державності  / Данило  Яневський. - Х. : Прапор, 2012.  -  С. 5-308: портр.
Родился глава Центральной Рады Грушевский из рода Грушей  / підготовила Гребенникова Е. // Сегодня. – 2016. – 23-25 сент. – С. 18 : фото.
Тагліна, Ю.С. Михайло Грушевський / Ю. Тагліна. – Х. : КЕТС, 2013. – 128 с. 
«Я сам прийшов до політики через історію, і сей шлях вважаю нормальним» (Михайло Сергійович Грушевський) // Солдатенко, В. Проект «Україна». 1917-1920 рр. Постаті / Валерій Солдатенко. – Кіровград ; ІМЕКС-ЛТД, 2013. – С. 12-33: портр.