пʼятниця, 5 квітня 2013 р.

ВОЛОДИМИР МОНОМАХ -князь київськийВолодмир Мономах (1053-1125 рр.) – князь чернігівський, переяславський і великий князь київський, онук Ярослава Мудрого, син Всеволода Ярославича й дочки візантійського імператора Костянтина Мономаха. Серед князів Київської Русі того часу, яких найчастіше згадують у середньовічних джерелах, його зображують як найвидатнішого державотворця й полководця Руської землі кінця ХІ - початку ХІІ ст. Саме він розпочав героїчну боротьбу й здобув блискучі перемоги над половцями, що становили головну загрозу для Київської держави.
Київський престол. Володимир Мономах 1113 року (у віці 60 років) став великим київським князем. Незважаючи на вік, він відзначався великою енергією, працездатністю й державною мудрістю. Перше, що  зробив київський князь, - уніс доповнення до «Руської правди». Нові закони обмежували лихварські відсотки, утруднювали перетворення вільних людей на рабів (холопів) та дещо поліпшували  становище селян. В історію цей князівський акт увійшов як Статут Володимира Мономаха. Він містив 69 статей, у яких викладено норми цивільного, кримінального й судового права.
Мономах відновив єдиновладну монархію доби Ярослава Мудрого. Усіляки спроби удільних князів не підкорятися Києву знищувалися в зародку. Мономах суворо покарав за неслухняність мінського князя Гліба, Володимиро-Волинського князя Ярослава, відправив посадника в Новгород.
Як і його дід Ярослав Мудрий, Мономах і далі зміцнював Київську Русь шляхом династичних шлюбів. Сам великий князь був одружений з донькою англійського короля Гаральда Гитою, його син Мстислав – з донькою шведського короля Кристиною, дочка Марія була заручена з візантійським цісаревичем.
Припинення чвар, розгром половецьких орд, централізація держави сприяли політичному й соціально-економічному піднесенню Київської Русі. Доба Володимира Мономаха була також часом подальшого розквіту культури Київської держави: були зведені нові архітектурні споруди, з’явилися чудові твори літератури та живопису, розвивалася освіта. Сам князь був видатним письменником свого часу. Його перу належить «Повчання», у якому йдеться про любов до рідної землі, до батьків, до ближніх.
Помер у віці 72 років. Похований у Софійському соборі Києва. 
Епохою Володимира Мономаха та його сина Мстислава закінчився тривалий період єдиної і могутньої Руської держави, за яку він, за словами літописця, "багато поту втер".


ДОВІДКА. Статут Володимира Мономаха – закони київського князя Володимира Мономаха, уміщені в «Руській правді». Мав 69 статей. Містив норми цивільного, кримінального та судового права.

Інформація взята з джерела   Новий довідник : історія України. - К. : Казка, 2005. - С. 78-80 : фото., портр.


Про Володимира Мономаха більше можна дізнатися з таких джерел, що знаходяться у нашому  відділу:

Князь Володимир Мономах // Костомаров, М. І. Історичні постаті /        М. І. Костомаров. - Дніпропетр. : Січ, 2008. - С. 23-57.
Котляр, М. Ф. Володимр Мономах, Володимир-Василій Всеволодович Мономах / М. Ф. Котляр // Енциклопедія історії України. - К. : Наук. думка,  2003. -
 Т.1. А-В. - С. 616-617 : портр.

Мономах, В. Повчання / В. Мономах // Хроніка 2000. - К., 2000. - С. 158-169.

Володимир Мономах // Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст. : короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети. - К. : Вища шк., 2002. - С. 42-44 : портр.

Володимир Мономах //  Довідник з історії України  : А-Я. - К. : Генеза, 2001. - С. 126.

Володимир Мономах //  Сто видатних українців. - К. : Арій, 2006. –
 С. 36-40 : портр.

Володимир Мономах // Хорошевський, А. Ю. Проект «Україна». Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський. - Х. : Бібколектор, 2012. - С. 35-38 : портр.

Павленко, Ю. В. Володимир Всеволодович (Володимир Мономах) / Ю. В. Павленко // Кияни : біограф. слов. - К. : Фенікс, 2004. - С. 72-73.

Сліпушко, О. Правитель і філософ / О. Сліпушко // Пам’ять століть. – 2008. - №3. – С. 177-181 : фото.

Статті:

Зиль, А. Дороги і храми Мономаха : князь-будівничий - душа всієї Руської землі / Андрій Зиль // День. - 2013. - 29-30 берез. (№ 57-58). - С. 8 : фото.

 Кралюк, П. Культура Київської Русі за часів Володимира Мономаха / Петро Кралюк // День. - 2013. - 18-19 січ. (№ 8-9). - С. 8 : фото.

Сюндюков, І. Наша людина в XІІ столітті : "Феномен Мономаха": християнин, гуманіст і державник на київському (пре)столі / Ігор Сюндюков // День. - 2013. - 11-12 січ. (№ 3-4). - С. 8 : фото.

Сюндюков, І. Чому Мономах ? : 2013 року минає 900 років сходження на Київський великокняжий стіл князя Володимира Мономаха / Ігор Сюндюков // День. - 2012. - 28-29 груд. (№ 239-240). - С. 11 : фото.

Ястребов, О. Нащадки Великого Князя : сини та онуки Володимира Мономаха, що стали київськими князями / Олег Ястребов // День. - 2013. - 29-30 берез. (№ 57-58). - С. 8 : фото.

ПАМ’ЯТЬ
Монету введено в обіг 22 листопада 2002 року. Вона належить до серії «Княжа Україна».
Автори художники: Козаченко Віталій, Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій. Скульптори: Атаманчук Володимир, Дем'яненко Володимир.