пʼятниця, 24 липня 2015 р.

ТІТМАР МЕРЗЕБУРЗЬКИЙ - церковний діяч і хроніст


Належав до одного з наймогутніших німецьких родів. Син саксонського графа Готфріда фон Бальбека, родич імператорів Саксонської династії. З 1000 - канонік у Магдебурзі. У 1009-1018 - мерзебурзький єпископ (Саксонія). Мерзебурзьке єпископство, яке очолював Тітмар Мерзебурзький, було відновлене імператором Генріхом II для поширення християнства серед полабських слов'ян та посилення впливу Німеччини на слов'янські народи. Тітмар Мерзебурзький - автор цінної «Хроніки» (написана латинською мовою у 1012-1018), в котрій висвітлюються події 908-1018 у Німеччині і сусідніх з нею країнах. «Хроніка» насичена багатим фактичним матеріалом, який авторові вдалося зібрати завдяки високому становищу у Священній Римській імперії. Значна частина цього матеріалу стосується відносин зі слов'янськими народами, відомості про які Тітмар Мерзебурзький, зокрема, черпав під час безпосередніх контактів з ними (знав слов'янські мови). Він тенденційно підходить до висвітлення німецько-слов'янських, особливо німецько-польських, взаємин (можливо, через те, що імперія в цей період - 1003-1005, 1007-1013 і 1015-1018 вела війни з Болеславом I Хоробрим). Доброзичливо пише про Київську Русь, яку, проте, не вважав слов'янською державою. Тітмар Мерзебурзький називає київських князів королями. Твір Тітмара  Мерзебурзького містить опис Києва як великого міста (понад 400 церков і 8 торгів).

uk.wikipedia.org/wiki/Тітмар_Мерзебурзький
В нашому відділі  ви  можете ознайомитись з унікальним, раритетним виданням ХІХ століття:
Титмаръ Мерзебургскій  // Сборникъ  матеріаловъ для исторической топографіи Кіева и его окрестностей. – К. : Типографія Е. Я. Федорова, Крещатицкая площадь, собств. домъ, 1874. –  Отделъ ІІ. Извъстія очевидцевъ, современниковъ и иностранныхъ писателей. – С. 1-2.
В данному  Отделъ ІІ. Извъстія очевидцевъ, современниковъ и иностранныхъ писателей  автор Титмар, епископ Мерзебургский  описывает  Киев в двух местах своей хроники, последние две книги которой (VII  и  VIII-я) были дописаны им за две недели до смерти. До вашої уваги подаємо два посилання, які на наш погляд цікаві:
Книга VII, гл. 52 : Кн. VIII, гл. 16.

1) Конечно кто нибудь из этих немцов и был передатчиком Титмару сведений о Киеве. Небольшое пространство времени (от 14 августа по 1 декабря 1018г. = день смерти Титмара) оставалось для того, чтобы эти немцы успели осмотреть Киев, получить дары, возвратиться во свояси, разсказать Титмару о виденном, - чтобы Титмар наконец успел хотя в  предсмертную пору записать слышанное. Тем более сообщаемые Титмаром сведения о Киеве носят на себе характер свежей новости того времени.

2) К этому известию  один из издателей Титмара (Ursinus. Dresden. 1970) делает такое примечание. «Вероятно в этом числе полагаются и все часовни. Числа нельзя считать невероятными, так как и в наше время в сравнительно небольшом городе Бухарест считается 380 церквей».

1) Звичайно хто небудь з цих німців і був передавачем Тітмару відомостей про Київ. Невеликий простір часу ( від 14 серпня по 1 грудня 1018г . = день смерті Тітмара ) залишалося для того, щоб ці німці встигли оглянути Київ, отримати дарунки, повернутися до себе, розповісти Тітмару про бачене , - щоб Тітмар нарешті встиг хоча в передсмертну пору записати почуте . Тим більше що повідомляються Тітмару  відомості про Київ носять на собі характер свіжої новини того часу.


2) По цій звістці один з видавців (Ursinus. Dresden. 1970) робить таку примітку. «Ймовірно в цьому числі покладаються всі каплиці. Числа не можна вважати неймовірними, так як і в наш час у порівняно невеликому місті Бухарест вважається 380 церков». 

пʼятниця, 10 липня 2015 р.

ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ – державний і громадський діяч, історик, академік НАН України (1978 рік), Герой України (2000 рік)Народився 12 липня 1915 року у с. Заброди (тепер Харківська обл.). Учасник Великої Вітчизняної війни. Закінчив  Київський університет(1948 рік) і Академію суспільних наук у Москві (1951 рік). В 1945-1961 роках – на комсомольській і партійній роботі, 1961-1978 роках – заступник Голови Ради Міністрів України, 1978-1979 роках – віце-президент НАН України, 1980-1988 роках – завідуючий відділом, з 1988 рік – радник при дирекції  Інституту історії України НАН України. Наукові праці
 (понад 600) стосуються історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 роках, історичного краєзнавства, проблем охорони пам’яток історії та культури України. Головний редактор «Історії міст і сіл України» та серії «Реабілітовані історією».
Почесна грамота Президії Верховної Ради України (1975 рік, 1980 рік). Заслужений діяч науки і техніки України (1990 рік). Почесна відзнака Президента України (1995 рік). Державна премія СРСР (1976 рік). Ордени Леніна (1961 рік), Жовтневої Революції (1985 рік), Трудового Червоного Прапора (1958 рік, 1965 рік, 1971 рік, 1973 рік), Вітчизняної війни І ступеня (1985 рік), Дружби народів (1975 рік), Червоної Зірки (1943 рік), Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (1997 рік), Держави (2000 рік), медалі. Депутат Верховної Ради України дев’яти скликань. Голова Українського товариства охорони пам’яток  історії та культури (1966-1988 роки), Всеукраїнської спілки краєзнавців (з 1990 року), ради Харківського земляцтва (з 2000 року), Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної  спадщини.

Храмов, Ю. О. Тронько Петро Тимофійович  / Ю.О. Храмов  // Кияни : біограф. словник. – К. : Фенікс, 2004. – С. 377 : портр.
У відділі можна ознайомитись з такою літературою:

Детальніше про Тронька Петра Тимофійовича

Верменич, Я. В. Тронько Петро Тимофійович / Верменич Я. В., Дмитрук В. І. // Енциклопедія історії України : [у 10 т.]. Т. 10. Т-Я / редкол. В. А. Смолій [та ін.] ; [Національна академія наук України ; Інститут історії України]. – К. : Наук. думка, 2013. – С. 157-158 : портр.

Ковальчук, В. "Троньку неможливо було відмовити. Він заворожував харизмою" : у Києві вшанували пам'ять академіка Петра Тронька, який пішов із життя два роки тому / 
Віта Ковальчук // Україна молода. - 2013. - 18 верес.  (№ 134). - С. 10 : фото.

Тронько Петро Тимофійович, як автор  книг

Тронько, П. Т. Згадаймо всіх поїменно... : з історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / 
П. Т. Тронько. – К. : Молодь, 2001. - 224 с. : іл., фото.

Тронько, П. Т. Киев социалистический / П. Т. Тронько. – К. : Наук. думка, 1982. - 159 с. : іл.

Тронько, П. Т. Молодість опалена війною : з історії боротьби комсомольців і молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / П.Т. Тронько. - Київ : [Б. в.], 2004. - 224 с.

Тронько, П. Т. Навічно в пам'яті народній : з історії боротьби молоді України проти німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни / П. Тронько. - К. : Молодь, 1995. - 159 с. : іл. - (Бібліотечна серія).


Тронько, П. Т. Національна спілка краєзнавців України : сторінки історії : книга-альбом / П.Т. Тронько ; фото
 М. Завгороднього [та ін.]. - Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2010. - 120 с. : іл.

Тронько, П. Т. Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог-справочник / [авт. кол. П.Т. Тронько та ін.]. - Киев : Наукова думка, 1987. - 736 с. : ил.