четвер, 19 лютого 2015 р.

ХВОЙКО (Хвойка) ВІКЕНТІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ – археологНародився в 1850 році в Чехії. З 1876 року мешкав у Києві, де помер 2 листопада 1914 року.  В 1893-1903 роках в межах міста відкрив і дослідив Кирилівську стоянку доби верхнього палеоліту, яка й досі залишається найдавнішим свідченням життя людини на теренах Києва. В 1907-1914 роках проводив розкопки на Старокиївській горі, під час яких здобуто цінні матеріали давньослов’янського та давньоруського часів і виявлено рештки найдавнішого з відомих київських капищ, що датується третьою чвертю І тисячоліття. Епохальним стало відкриття Хвойкою давньоземлеробської трипільської культури в Київському Придніпров’ї, а також виділення матеріалів зарубинецької (кінець І тис. до н.е. – початок І тис. н.е.) та черняхівської (друга чверть І тис.) культур. Датував трипільську культуру ІІ тис. до н.е., вважаючи її прасловянською.
Розробив схему культурно-історичного розвитку давнього населення Середнього Придніпров’я, за якою місцева слов’янська землеробсько-скотарська людність послідовно залишала матеріали трипільської, лісостепової скіфської доби, зарубинецької та черняхівської культур. Але з одержанням нових археологічних матеріалів і застосуванням нових методів датування пам’яток було з’ясовано, що між першими двома культурами проміжок часу не менше двох тисячоліть і ідентифікувати носіїв трипільської культури з слов’янами немає жодних підстав. Встановлена Хвойко спадкоємність між лісостеповою культурою скіфського типу, зарубинецькою культурою та черняхівськими матеріалами лісостепової смуги є важливою складовою ланкою сучасного розуміння слов’янського етногенезу. Підсумковою роботою Хвойко була праця «Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена» (1913 рік). Його ім’ям названо одну з вулиць на Куренівці.

Павленко, Ю. В. Хвойко (Хвойка) Вікентій В’ячеславович / Ю. В. Павленко // Кияни : біограф. словник. – К. : Фенікс, 2004. – С. 383 : портр.

Праці Хвойко В.

Хвойка, В. Початок землеробства і бронзовий вік в Середньому Придніпров'ї  /  Вікентій Хвойка  // Українська культура. - 2004. - № 6-7. - С. 26-28.


Про Вікентія Хвойко

Черняков, І. Феномен Вікентія Хвойки / Іван Черняков // Українська культура. - 2005. - №7-8. - С. 25.Вшанування памяті
 


У 1962 році  ім'ям В. Хвойки названа колишня Новокирилівська вулиця Києва, в 1967 році там же, на будинку, в якому він жив в 1898-1914 роках відкрито меморіальну дошку (граніт , архітектор Маріоніла М. Говденко).До 150-річчя з дня народження Національним банком України випущена пам'ятна монета номіналом 2 гривні (введена в обіг 29 березня 2000 року).

ru.wikipedia.org

Немає коментарів:

Дописати коментар